B Henkilöauto

Henkilöautot, pakettiautot ja muut ajoneuvot joiden kokonaismassa
on enintään 3500 kg ja tilaa on kuljettajan lisäksi enintään 8 henkilölle.

Opetuksemme tavoitteena on turvallinen ajotapa ja tutkintoajon suorittaminen ensimmäisellä kerralla hyväksytysti.

UUDET KURSSIT ALKAVAT
AINA MAANANTAINA
    KLO 16.30
 

Kurssiin sisältyy:

-19 teoriatuntia ja oppimateriaali

- meiltä saat teoriakoeharjoituksia varten nettitunnukset, joten voit harjoitella teoriakoetta myös kotona omalla koneella (teoriaharjoitus suomen autokoululiiton ohjelma)

-18 ajotuntia ajo-opetusta

- Auton käyttö kuljettajantutkinnossa

- Mahdollisuus tutustua ajotunneilla Turun liikenteeseen.Opetuksen vaiheet

Perusvaiheessa teoriaopetusta on vähintään 19 tuntia ja ajo-opetusta vähintään 18 tuntia. Perusvaihe päättyy hyväksytyn kuljettajantutkinnon suorittamiseen.

Harjoitteluvaiheeseen sisältyy itsenäistä opiskelua ja ajoharjoittelua sekä palautejakso autokoulussa, johon kuuluu 1 tunti teoriaopetusta ja 2 tuntia ajo-opetusta.

Syventävässä vaiheessa kehitetään perusvaiheen opetuksessa ja harjoitteluvaiheessa hankittuja tietoja ja taitoja. Siinä myös lisätään valmiuksia ajaa vaikeissa olosuhteissa, tunnistaa ja välttää vaaratilanteita sekä ottaa huomioon ympäristövaikutuksia. Syventävässä vaiheessa sekä teoriaopetusta että ajo-opetusta on 4 tuntia.
B-luokan syventävän vaiheen opetuksen voi aloittaa aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun ajokoe on hyväksytty. Myös harjoitteluvaiheen palautejakson opetus pitää olla saatu.